Waxing

Waxing

Facial Waxing, Bikini/Brazilian, Arms, Legs, Underarms, Chest, Back, Ears, Nostrils available.


Pricing:


Facial Waxing 

Brow Wax- $20

Upper Lip- $10

Brow and Lip Combo- $25

Chin Wax- $12

Bikini

Basic Bikini- $40

Arm and Leg

Underarm Wax- $20

Full Arm Wax- $45

Half Leg Wax- $40

Full Leg Wax- $60


Men's Waxing 

Back Wax- $50

Chest Wax- $45

Back and Chest Combo- $75

Brow Wax- $15

Nostril Wax- $10

Ear Wax- $10

Unibrow, Nostril and Ear Wax- $25